אין מוצרים בסל הקניות שלך
Filters
חיפוש
Close

מדיניות פרטיות

חברת וולדן סחר בע"מ (להלן: "החברה") המפעילה את אתר ומערכת השותפים וולדן (להלן:"האתר") מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר, ועל כן החליטה לפרסם את מדיניותה ביחס להגנת פרטיות המשתמשים באתר (להלן: "המשתמשים"). החברה מתחייבת כלפי המשתמשים לקיים מדיניות זו.

כללי

בעת השימוש בשירותי האתר נאסף מידע על המשתמשים. חלק מהמידע מזהה את המשתמשים באופן אישי, בשמם ובכתובתם, וכיו"ב. זהו מידע שמוסרים המשתמשים ביודעין בעת רישום לשירותי האתר. חלק מהמידע אינו מזהה את המשתמשים אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיהם, זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמא, העמודים שבהם צפו המשתמשים, כתובת האינטרנט (IP) שממנה פנו ועוד.

רישום לשירותים

ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום באתר, החברה תבקש מהמשתמשים רק את המידע הנחוץ במישרין לאספקת שירותי האתר. הנתונים שנאספו יישמרו במאגר המידע של החברה.

השימוש במידע

השימוש במידע שנאסף, יעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו ועל פי הוראות הדין, על מנת –

  • לאפשר שימוש בשירותי האתר.
  • לשפר ולהעשיר את שירותי ותכני האתר.
  • לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים באתר.
  • פרסום מידע ותכנים

דיוור ישיר אלקטרוני

יתכן והחברה תהיה מעוניינת לשלוח למשתמשים מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי. מידע מסוג זה ישלח למשתמשים רק אם נתנו הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת יוכלו לבטל את הסכמתם ולחדול מקבלתם, זאת על ידי פניה לחברה באמצעות איזור "צור קשר". מידע סטטיסטי שיועבר לא יזהה אישית את המשתמשים.

מסירת מידע לצד שלישי

החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את הפרטים האישיים של המשתמשים והמידע שנאסף על פעילותם באתר, למעט במקרים המפורטים להלן:

  • מחלוקת משפטית בין משתמשים לבין החברה שתחייב חשיפת פרטי משתמשים.
  • ביצוע פעולות שבניגוד לדין באתר מצד משתמשים.
  • יתקבל צו שיפוטי המורה למסור פרטי משתמשים או מידע אודותיהם לצד שלישי.
  • החברה תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתר לתאגיד כלשהו - וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.
  • גביית כספים המגיעים לחברה מהמשתמשים בגין השירותים, ובלבד שהצד השלישי התחייב לקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו.
  • החברה תצטרך להשתמש בפרטי המשתמשים למען הבטחת פעילות תקינה של המערכת.

Cookies

אתר החברה משתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפות האישיות של המשתמשים, לצורכי מעקב אחרי ביצוע פעולות המזכות בעמלה ולצורכי אבטחת מידע. דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות לנטרל קבלת עוגיות, אולם ייתכן שנטרול העוגיות יגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר ובמערכת או באתרי אינטרנט אחרים.

אבטחת מידע

החברה מיישמת באתר את תקן האבטחה המתקדם SSL ועושה שימוש במערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים ביטחון מוחלט. על כן, החברה לא מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם, אולם תעשה כל מאמץ לעשות כן.

זכות לעיין במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.

פנייה מסוג זה יש להפנות אל info@welldan.co.il או בדואר רגיל אל: חברת וולדן סחר בע"מ, רחוב ביאליק 131 רמת גן .

בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה ישמש לצורך פניה אישית אליך, הנך זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע, זאת על ידי פניה לחברה באמצעות איזור "צור קשר".